Saltar apartados

Polítiques Públiques dels Serveis d'Intel·ligència

 

6 CRÈDITS DE LLIURE ELECCIÓ

 

SOL·LICITUD

Es farà una seleció dels alumnes preinscrits, que els serà comunicada personalment. S'hi prioritzarà les sol·licituds dels qui més  necessiten seguir el curs per la seua activitat professional o acadèmica.

 

PROFESSORAT
 • Josep Jesús Sanmartín, professor de l'Àrea de Coneixement de Ciència Política i de l'Administració del Departament d'Estudis Jurídics de l'Estat de la Universitat d'Alacant.
 • Altres experts en la matèria que intervindran en algunes sessions.

 

CLASSES PRESENCIALS

Les classes presencials del curs s'impartiran els dilluns lectius, de 18.30 h a 21.00 h, des del 13 de setembre fins al 13 de desembre de 2010, tots dos inclosos, a la Universitat d'Alacant. Els alumnes efectivament matriculats rebran un correu, abans de l'inici del curs, sobre l'aula de les classes presencials.

 

PROGRAMA
 • BLOC I: Les polítiques públiques en l'àmbit d'intel·ligència. Saber és poder. Origen dels serveis d'informació. Les agències especialitzades en el segle XIX. La revolució en la intel·ligència. L'impacte de la Primera Guerra Mundial. L'enfonsament del mite romàntic de l'espionatge. El cas Mata-Hari. La crisi d'entreguerrres. L'amenaça del totalitarisme. La lluita contra el nacional-socialisme de Hitler. La brutalitat de la Segona Guerra Mundial. L'expansió del règim soviètic. La guerra freda.
 • BLOC II: Estat de dret i polítiques públiques en intel·ligència. Causes de la seua desconnexió. El mite del Mossad. Història i operacions. La defensa de l'estat d'Israel. La doctrina política. ¿Té el Mossad una ideologia? Les causes de la seua eficàcia. L'Operació Garibaldi (captura d'Adolf Eichman a Argentina i trasllat a Israel). El judici d'Eichman a Jerusalem. L'anàlisi d'Hanna Arendt. La infiltració com a tècnica professional. La figura dels talps; els casos més importants. Els límits morals: la polèmica sobre l'Operació Còlera de Déu; un dilema conflictiu que segueix dividint a la societat israeliana: ¿estava justificada la represàlia contra el terrorisme de Setembre Negre? ¿fins on pot arribar un autoproclamat estat de dret? L'estructura organitzativa i operativa del Mossad actualment. El seu desplegament a Orient; els seus interessos a Occident.
 • BLOC III: La reconstitució de la CIA. El conflicte entre burocràcia i eficàcia. ¿La privatització d'un servei públic de la intel·ligència? Arguments a favor del caràcter de servei públic de la intel·ligència. La lluita contra l'enemic soviètic. La influència dels lobby sobre la CIA. El magnicidi del president Kennedy; les proves a favor i en contra de la teoria de l'assassí únic. Els conflictes amb altres serveis d'informació dels Estats Units. L'Agència de Seguretat Nacional. El Servei Secret.
 • BLOC IV: El KGB com a font de poder en el règim comunista. Una funció tan política com professional. Una organització eficient i jeràrquica. La figura dissonant de Carlos. El prestigi de Markus Wolf. Les causes de l'eficiència de la intel·ligència de la República Democràtica Alemanya. La crisi dels anys 80. L'actual Servei d'Intel·ligència de la Federació Russa.
 • BLOC V: La història de la intel·ligència a Espanya. Les primeres cèl·lules. Els grups operatius. La reorganització de Carrero Blanco. El SECED. La reforma democràtica; el CESID. Les diferents etapes del CESID, els seus èxits i els seus escàndols. El colp d'estat del 23 de febrer de 1981. El cas GAL i els seus antecedents (Batallón Vasco-Español). El terrorisme d'estat com a antítesi –ètica, jurídica i política- del que ha de ser l'actuació d'un règim legal i democràtic. El CNI com a organisme públic al servei de la democràcia. La llei reguladora de 2002.
 • BLOC VI: La depravació en el mal ús dels serveis d'intel·ligència. El cas del règim totalitari del III Reich. La Gestapo i les altres organitzacions repressives. La dictadura de Stalin. Les porgues de Moscou en els anys 30. Els assassinats massius. La brutalitat ideològica a la Xina maoista. El règim de Pinochet. La repressió com a política d'estat en l'Argentina de la dictadura militar. Les tortures i els altres atemptats contra els drets humans. Els "desapareguts". Quan el crim esdevé un fet quotidià. La delació com a falsa tàctica d'intel·ligència.  
 • BLOC VII: El sentit de servei públic; la defensa de l'estat. La vertadera cultura de la intel·ligència. L'actual concepte d'intel·ligència. La idea de seguretat internacional. Occident, ¿aïllat davant un nou limes imperial? La història que sempre es repeteix: la permanent amenaça del radicalisme. La recuperació del principi romà d'imperi. La defensa de la llibertat política com a principi cardinal de la intel·ligència occidental.  

 

REQUISITS PER A OBTENIR EL CERTIFICAT O DIPLOMA.

Per a obtenir la qualificació d'apte, l'alumne haurà d'aprovar un examen tipus test sobre els continguts del curs, que es durà a terme en l'última classe del curs (13 de desembre de 2010), també haurà d'aconseguir la qualificació d'aprovat en un treball escrit monogràfic sobre un tema del programa del curs. L'aprovat en l'examen tipus test s'obtindrà amb una qualificació igual o superior a 5 punts en una escala de 0 (nota mínima) a 10 (nota màxima), les qualificacions es publicaran el 14 de desembre de 2010, a les 11.00 h, al tauler d'anuncis de l'Àrea de Ciència Política i de l'Administració. La revisió de l'examen es realitzarà el 17 de desembre de 2010, de 09.00 h a 14.00 h, i el 20 de desembre de 2010, de 17.00 h a 20.00 h, a l'Àrea de Ciència Política i de l'Administració.

El treball escrit monogràfic requerirà l'autorització del professor, a més de la investigació sobre fonts primàries i secundàries, i haurà de ser lliurat per correu electrònic a jose.sanmartin@ua.es, abans del 30 de novembre de 2010. El treball escrit monogràfic haurà de reunir les següents característiques: ser un estudi completament original, redactat en interlineat senzill, amb tipus de lletra Times New Roman, grandària 12, extensió mínima de 5 pàgines. La revisió del treball escrit monogràfic serà igualment realitzada el 17 de desembre de 2010, de 09.00 h a 14.00 h, i el 20 de desembre de 2010 de 17.00 h a 20.00 h, a l'Àrea de Ciència Política i de l'Administració. Es valorarà especialment el caràcter original del treball escrit monogràfic i la investigació sobre fonts qualitatives.

L'assistència a totes les classes presencials és igualment obligatòria, de la qual cosa donarà fé el corresponent full de signatures que es passarà en cada classe. Els certificats oficials que validen l'absència d'alguna classe només seran tinguts en compte en un màxim del 15% de les classes presencials totals; és a dir, només s'admetrà un certificat oficial i vàlid per a justificar la inassistència a UNA classe. Qualsevol altra absència a classe serà considerada com a falta d'assistència.

NOTA PER ALS INTERESSATS: feu la preinscripció o matrícula en aquest curs si realment en podeu complir els requisits per a seguir-lo i aprovar-lo, atès que per cada plaça disponible sol haver-hi un nombre molt superior de sol·licituds.

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA
 • Període de preinscripció: fins a l'1 de setembre de 2010, a través del formulari de preinscripció
 • Cost de la matrícula: 40 €.


A partir del dia 3 de setembre de 2010, l'organització del curs es posarà en contacte amb els candidats seleccionats per a realitzar el curs, a fi que formalitzen la seua matrícula abans del 8 de setembre de 2010, inclusivament. Els qui esgoten el termini sense exercir el seu dret a matricular-s'hi, perdran aquest dret i passara la seua plaça al següent aspirant. Podrà establir-se una llista de reserva entre els qui no siguen seleccionats per a la matrícula.

 

HORARIS I AULA

El curs començarà el 13 de setembre del 2010 i finalitzarà el 13 de desembre del 2010. Les sessions tindran lloc els dilluns lectius, de 18.30 h a 21.00 h.

Ciència Política i de l'Administració


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3581

Fax: (+34) 96 590 3686

Facebook: https://www.facebook.com/gestionydireccionpublica?fref=ts

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464