Saltar apartados

Serveis de Inteligència i Seguretat Internacional 2015

6 CRÈDITS DE LLIURE ELECCIÓ O

RECONEIXEMENT OFICIAL DE 105 HORES DE L'INSTITUT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ

 

 

 

PRESENTACIÓ

El Curs SERVEIS D'INTEL·LIGÈNCIA I SEGURETAT INTERNACIONAL se celebra en la Universitat d'Alacant, després del rotund èxit collit en diverses edicions realitzades en altres universitats espanyoles. En l'edició de 2015, el Curs oferirà un elenc d'especialistes de reconegut prestigi, amb coneixement empíric de la matèria, que abordaran temes com la professionalització dels Serveis d'Intel·ligència, els models de regulació en la Seguretat, l'estratègia i els seus efectes sobre els nivells tàctics i operatius, l'Anàlisi d'Intel·ligència, el nou llop solitari, la situació en la frontera afganés-pakistanesa, la cooperació civil i militar com a experiència de treball de camp, com es creen les nacions (principals factors dels processos “de nation-building”), Intel·ligència i Seguretat des del Dret de la Unió Europea, la Gestió de Fonts en Intel·ligència o la funció de la Intel·ligència en la guerra. El Curs, dotat amb 6 crèdits de lliure configuració o cent cinc hores de l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat d'Alacant, se celebrarà durant tres dies (30, 31 de març i 1 d'abril del 2015): a jornada completa els dos primers dies i mitja jornada l'últim, i en sessions intensives, la qual cosa permetrà el seu seguiment a professionals i especialistes de diferents països que, com és habitual, es matriculen en el Curs internacional. El Curs està igualment obert a la Comunitat Universitària i a tota persona interessada en la matèria. Les places s'assignaran per rigorós ordre de matrícula efectiva; una vegada esgotades les places disponibles es tancarà la matrícula.

IMPORTANT: L'alumne haurà de triar només una de les dues opcions (crèdits o hores) quan realitze la seua preinscripció.

 

 

CLASSES PRESENCIALS

Les classes presencials del curs s'impartiran en el següent horari:

  • Dilluns, 30 de març de 2015: de 8 a 21 hrs.
  • Dimarts, 31 de març de 2015: de 8 a 21 hrs.
  • Dimecres, 1 d'abril de 2015: de 9 a 15 hrs.

Per als alumnes que hagen triat la modalitat de crèdits de lliure elecció, el curs serà de 60 hores lectives (30 hores presencials, i 30 hores a distància amb lliurament de materials a través de Campus Virtual o email).

El lloc de celebració s'indicarà específicament als alumnes amb matrícula efectiva i completa poc abans de l'inici del curs, que, en tot cas, es realitzarà en el Campus de Sant Vicent del Raspeig de la Universitat d'Alacant. Els alumnes efectivament matriculats rebran un correu, abans de l'inici del curs, notificant-los l'aula d'impartició de les classes presencials.

 

PROGRAMA

Pots descarregar-te el programa actualitzat ací.

 

REQUISITS PER A l'OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT O DIPLOMA

La consecució del diploma s'aconseguirà mitjançant l'assistència a totes les sessions del curs (acreditat mitjançant l'arxiu electrònic de les entrades i eixides a cada sessió), i amb l'aprovat del treball escrit obligatori, conforme a les normes contingudes en la present convocatòria.

L'assistència a totes les classes presencials és igualment obligatòria, es portarà control mitjançant lector òptic, que es passarà en cada sessió de matí i en cada sessió de vesprada a l'entrada i a l'eixida. Es requereixen, per tant, cinc controls d'entrada i altres cinc d'eixida de cada alumne acreditant la seua assistència a les respectives cinc sessions  que componen la part presencial del curs. Només s'admetrà una absència a una de les cinc sessions que es compon el curs, sempre que s'aporte un certificat oficial (del Col·legi de Metges, de l'Administració Pública, etc.), signat i segellat, justificant el motiu de la inassistència a aqueixa sessió de matí o de vesprada.

Per a obtenir la qualificació d'apte, l'alumne també haurà d'aprovar un treball escrit monogràfic sobre un tema del programa del curs. El treball escrit monogràfic haurà de ser lliurat per Campus Virtual del curse “Serveis d'Intel·ligència i Seguretat Internacional” (o al correu  jose.sanmartin@ua.es únicament per als alumnes que no disposen d'accés al Campus Virtual) abans de les 09:59:59 hores del 13 d'abril de 2015, dilluns. El treball escrit monogràfic haurà de reunir les següents característiques: ser un estudi completament original (o un resum propi de l'alumne sobre continguts intel·lectuals del curs, sense citar mai noms de persones ni identificar opinions abocades en les sessions, conforme a les normes Chatham Rules, a les quals el curs està acollit), redactat en interlineat senzill, amb tipus de lletra Estafes New Roman, grandària 12, extensió mínima d'1.500 paraules. L'adreça del Curs queda a la disposició dels alumnes en l'assessorament per a la realització del treball escrit, que pot iniciar-se una vegada formalitzada la matrícula oficial de cada alumne.

Les qualificacions obtingudes es publicaran, com a màxim, el divendres dia 17 d'abril de 2015, a les 11 hores, en el Campus Virtual del curs així com en el Tauler d'anuncis de l'Àrea de Ciència Política i de l'Administració.

El curs es realitzarà sota les normes de confidencialitat de la Chatham House Rule, per la qual es permet citar les idees exposades en les sessions però mantenint sempre l'anonimat absolut respecte de l'autoria de les mateixes (siguen ponents, siguen experts assistents com a públic). No es permet la presa d'imatges ni d'àudio durant les sessions del curs.

NOTA PER Als INTERESSATS: Per favor, només opte a la preinscripció i/o matrícula d'aquest curs si realment pot complir els requisits per a realitzar-ho i aprovar-ho, atès que per cada plaça disponible sol haver-hi un nombre molt superior de sol·licituds.

Les conferències s'impartiran en castellà, excepte les quals s'indiquen en una altra llengua, que, en tot cas, seran traduïdes al castellà. El lloc de celebració del curs es notificarà individualment només als alumnes oficialment matriculats el divendres 20 de març del 2015.

Accés restringit: l'entrada a la sala de sessions presencials quedarà restringida als titulars de l'acreditació oficial del curs, la recollida del qual es comunicarà als alumnes matriculats el divendres 20 de març de 2015. La targeta d'accés és personal i intransferible. És responsabilitat de cada alumne la correcta conservació i administració de la seua targeta personal; l'organització no proveirà de targeta sustitutoria a qui adduïsca haver-la perdut.

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

EL TERMINI DE MATRÍCULA ÉS TANCARÀ EL DIA 16 DE MARÇ DE 2015, DILLUNS Als 13:59:59 HORES. EN AQUEIX EXACTE MOMENT, L'APLICACIÓ DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA SERÀ TOTALMENT INHABILITADA.

Període de preinscripció fins a les 09:59:59 hores del dia 16 de març del 2015, a través del formulari de preinscripció. Recomanem que realitzen la seua preinscripció en majúscula i tinguen especial cura a introduir bé els seus cognoms i nom de pila, doncs amb aquestes dades es confeccionaran després les acreditacions i els diplomes.

Els alumnes admesos rebran per correu electrònic el rebut de taxes, que hauran de tramitar i abonar dins del termini indicat en aqueix imprès. Només l'alta efectiva de la matrícula habilita per a ser alumne del Curs.

 

Hi ha dues modalitats de matrícula:

  1. 70 euros [per a alumnes que es matriculen per vegada primera en aquest curs, i que mai abans s'hagen matriculat en cap dels nostres cursos: Curs de Serveis d'Intel·ligència i Seguretat Internacional (SISI), o Curs Operatiu de Seguretat i Intel·ligència (COSI)];
  2. 60 euros [per a alumnes ja matriculats en el Curs Operatiu de Seguretat i Intel·ligència (COSI) que se celebrarà al març de 2015, i per a alumnes matriculats en, almenys, una de les anteriors edicions del Curs Operatiu de Seguretat i Intel·ligència (COSI) o del Curse Serveis d'Intel·ligència i Seguretat Internacional (SISI). En les sol·licituds de l'opció b), abans d'aplicar el descompte, es comprovarà l'existència de matrícula efectiva en el COSI de 2015 o anterior, o en alguna de les edicions anteriors de SISI. Per a gaudir del descompte de l'opció b) només és necessari haver estat matriculat en una edició anterior de cursos SISI o COSI, o estar ja matriculat per a l'edició de 2015 del COSI.

Els qui sol·liciten la preinscripció però esgoten el termini indicat en el formulari de matrícula que rebran, sense exercir el seu dret a formalitzar la matrícula, perdran el dret, passant la seua plaça al següent optante. Podrà establir-se una llista de reserva entre els quals no anassin seleccionats per a la matrícula.

Temes administratius: cursos.deje@ua.es

Pot consultar l'estat de la seua matrícula ací.

 

Procediment de devolució de taxes:

Si una vegada realitzada la matriculació del curs i abonades les taxes de matrícula l'alumne decidira no assistir al mateix, poden sol·licitar la devolució de les taxes del curs indicant la seua decisió de no assistir mitjançant correu electrònic enviat a la Secretaria del curs. Deurà emplenar, signar i presentar en la Secretaria del curs el següent imprès d'anul·lació de matrícula. A més, l'alumne que sol·licite la devolució, haurà de facilitar a la mateixa Secretaria copia del seu DNI per les dues cares, i la seua adreça postal. Pot consultar el procediment en la pàgina del Negociat d'Accés de la Universitat d'Alacant.

A més, l'alumne haurà de presentar l'imprès de sol·licitud de devolució de taxes degudament emplenat i el rebut de taxes original en el REGISTRE GENERAL DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT. Aquells alumnes que residisquen fóra de la província d'Alacant, poden presentar-ho en qualsevol oficina de correus i remetre-ho en sobre tancat a la següent adreça:

REGISTRE GENERAL

UNIVERSITAT D'ALACANT

Apt. de Correus 99

03080 - Alacant

Cal advertir que en el procediment de devolució de taxes intervenen diverses unitats de la Universitat d'Alacant i que la seua resolució pot tardar. A més, no es començaran a tramitar les devolucions fins que no haja finalitzat el període de matrícula.

Ciència Política i de l'Administració


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3581

Fax: (+34) 96 590 3686

Facebook: https://www.facebook.com/gestionydireccionpublica?fref=ts

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464