Saltar apartados

Serveis de Inteligència i Seguretat Internacional 2016

CURS D'ESPECIALITZACIÓ

UNIVERSITAT D'ALACANT

CURS ACADÈMIC 2015-16

 

19 CRÈDITS DE LLIURE ELECCIÓ (per a alumnes que ho sol·liciten no sent estudiants de Grau de la Universitat d'Alacant)

O 6 CRÈDITS DE LLIURE ELECCIÓ (para matriculats que ho sol·liciten sent estudiants de Graus, Llicenciatures, Diplomatures i altres estudis oficials de la Universitat d'Alacant) O

RECONEIXEMENT OFICIAL DE 190 HORES DE L'INSTITUT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ (en tramitació)

 IMPORTANT: L'alumne haurà de triar només una de les opcions (crèdits o hores) quan realitze la seua preinscripció.

 

PRESENTACIÓ

El Curs d'Especialització SERVEIS D'INTEL·LIGÈNCIA I SEGURETAT INTERNACIONAL (Setena Edició) es realitzarà enterament en la modalitat a distància, sent els seus mòduls dirigits per experts de reconegut prestigi a través de les eines telemàtiques disponibles des de la Universitat d'Alacant. El Curs d'Especialització s'iniciarà el 15 de gener de 2016, sent la data prevista de conclusió el 15 d'abril de 2016.

 

En l'edició de 2016, el curs oferirà sis mòduls d'alta especialització on els seus responsables són experts de llarga trajectòria professional i reconeixement internacional. En els mòduls es proveiran explicacions a les qüestions fonamentals actualment en Seguretat, Defensa i Intel·ligència: ¿com “es fabrica” la mentalitat radical? ¿quins són les tècniques de captació de les organitzacions terroristes? ¿quins les utilitats, i les vulnerabilitats, de l'Anàlisi d'Intel·ligència? ¿com el Dret pot sustentar i recolzar l'activitat de Seguretat, Defensa i Intel·ligència? També s'abordaran qüestions vertebradores com la capacitat de lideratge en aquest àmbit, i del procés de presa de decisions en situacions de crisis: ¿qui serveix per a ser capdavanter en un grup? ¿com es defineix a aqueixa persona i quins deuen les seues característiques? A més, el curs es dotarà d'un mòdul específic enterament enfocat a la realització coordinada de casos pràctics, sobre la base de situacions hipotètiques o reals.

En cada mòdul, els responsables del mateix pautarán una sèrie de lectures i activitats que l'alumne haurà de realitzar sota la supervisió dels professors. En tots els casos, es pretén el desenvolupament de qualitats d'anàlisis, així com capacitat de percepció i detecció sobre realitats complexes.

 

El Curs d'Especialització tindrà una durada de 19 crèdits ECTS (o 190 hores oficialment reconegudes per l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat d'Alacant), però als alumnes de Graus (Llicenciatures, Diplomatures i altres estudis oficials) el reconeixement només podrà ser de 6 crèdits en el seu expedient acadèmic. Per tant, per als alumnes matriculats en estudis oficials de la Universitat d'Alacant que trien la modalitat de crèdits, el curs serà de 6 crèdits de lliure elecció, la qual cosa quedarà acreditat en la seua Diploma, una vegada aprovat el curs.

 

 

 

CURS A DISTÀNCIA

El Curs d'Especialització se celebrarà online -atenent així una antiga demanda per part dels nostres alumnes internacionals-, la qual cosa permetrà el seu seguiment a professionals, especialistes i interessats de diferents països que, com és habitual, es matriculen en aquest Curs d'Especialització. El Curs internacional està igualment obert a la Comunitat Universitària i a tota persona interessada en la matèria.

Les places s'assignaran per rigorós ordre cronològic en la matrícula efectiva. Una vegada esgotades les places disponibles, es tancarà l'aplicació de preinscripció i matrícula.

 

 

PROGRAMA

Pots descarregar-te el programa actualitzat ací.

 

  1. EL ANÁLISIS (APLICADO) DE INTELIGENCIA. DESARROLLO DE POTENCIALIDADES Y REDUCCIÓN DE VULNERABILIDADES. Dirigido por Prof. José J. SANMARTÍN (España). [This course also accepts students in English]
  2. EL LIDERAZGO DE INTELIGENCIA, SEGURIDAD Y DEFENSA. Dirigido por Sr. D. Héctor GALVIS RUIZ (Colombia).
  3. EL TERRORISMO FUNDAMENTALISTA. ACTORES, RECURSOS Y OBJETIVOS. Dirigido por Sra. Dña. Sama HELALLI (Siria/España). [This course also accepts students in English]
  4. LOS PROCESOS DE RADICALIZACIÓN. CLAVES, PAUTAS Y TÉCNICAS. Dirigido por Sr. D. Joan ANTÓN MELLÓN (España).
  5. SEGURIDAD, INTELIGENCIA Y DERECHO. Dirigido por Sr. D. José Luis GONZÁLEZ CUSSAC y Sr. D. Antonio FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ (España).
  6. CASO PRÁCTICO. Prof. Pastor GATO CISNEROS (Cuba). [This course also accepts students in English]

 

 

 

REQUISITS PER A l'OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT O DIPLOMA

La consecució del Diploma s'aconseguirà mitjançant la realització de totes les activitats del Curs d'Especialització, mereixent a més una qualificació positiva els treballs escrits i les intervencions en fòrums de debat per part dels responsables docents en cada mòdul.

 

CONFIDENCIALITAT

El Curs d'Especialització queda emparat sota les normes de confidencialitat de la Chatham House Rule, per la qual es permet citar les idees exposades en les sessions (fòrums de debat, per exemple) però mantenint sempre l'anonimat absolut respecte de l'autoria de les mateixes (siguen docents, siguen discentes). No es permet la reproducció ni la difusió de continguts de les sessions de treball dins del Curs d'Especialització.

 

INTERNACIONALITZACIÓ

Aquest Curs d'Especialització té vocació internacional de servei; és per açò que, donat l'interès expressat per nombrosos experts de llengua diferent al castellà, una part d'algun mòdul puga contenir materials en anglès o altres idiomes. Els mòduls que admeten TAMBÉ alumnes en anglès apareixeran clarament indicats: “Castellà/English”

Els alumnes que només manegen castellà, tindran les seues sessions amb total normalitat en aqueix idioma.

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

Llevat que abans s'esgoten les places disponibles, el termini previst de preinscripció es tancarà a les 13:59: 59 hores del dia 15 de desembre de 2015

Període de preinscripció fins a les 13:59:59 hores del dia 15 de desembre de 2015, a través del formulari de preinscripció. Recomanem que realitzen la seua preinscripció en majúscula i tinguen especial cura a introduir bé els seus cognoms i nom de pila, doncs amb aquestes dades es confeccionaran després les acreditacions i els diplomes.

A l'hora a dalt indicada, quedarà desactivada i inhabilitada l'aplicació informàtica de preinscripció situada en la web institucional de la Universitat d'Alacant.

Recomanem que realitzen el seu preincripción al més prompte possible, doncs existeix un nombre limitat de places disponibles. Una vegada s'esgoten les mateixes, NO serà possible realitzar la preinscripció (ni tampoc, òbviament, la matrícula).

Els alumnes admesos rebran per correu electrònic el rebut de taxes, que hauran de tramitar i abonar dins del termini indicat en aqueix imprès. Només l'alta efectiva de la matrícula habilita per a ser alumne del Curs.

 

MODALITATS DE MATRÍCULA

 a) 285 euros: per a alumnes que es matriculen per vegada primera en aquest curs, i que mai abans s'hagen matriculat en cap dels nostres cursos: Curs de Serveis d'Intel·ligència i Seguretat Internacional (SISI), o Curs Operatiu de Seguretat i Intel·ligència (COSI);

 b) 199´5 euros: per a alumnes ja matriculats en el Curs Operatiu de Seguretat i Intel·ligència (COSI), que se celebrarà al març de 2016, o per a alumnes que matriculats en -almenys- una de les anteriors edicions del Curs Operatiu de Seguretat i Intel·ligència (COSI), o del Curse Serveis d'Intel·ligència i Seguretat Internacional (SISI). En les sol·licituds de l'Opció b) de matrícula, abans d'aplicar el descompte, es comprovarà l'existència de matrícula efectiva en el COSI de 2016 o anterior, o en alguna de les edicions anteriors del curs SISI. Per a gaudir del descompte de l'Opció b) només és necessari haver estat matriculat en una edició anterior de cursos SISI o COSI, o estar ja matriculat per a l'edició de 2016 de COSI.

 

Els qui sol·liciten la preinscripció però esgoten el termini indicat en el formulari de matrícula que rebran per correu electrònic, sense haver formalitzat la matrícula efectiva, perdran el dret, passant la seua plaça al següent sol·licitant. Podrà establir-se una llista de reserva entre els quals no anassin seleccionats per a la matrícula.

 

Qüestions administratives (alienes a les indicacions i als criteris continguts en aquesta web institucional): cursos.deje@ua.es

 

ESTAT DE LA SEUA MATRÍCULA

Pot consultar l'estat de la seua matrícula ací.

 

Procediment de devolució de taxes:

Si una vegada realitzada la matriculació del curs i abonades les taxes de matrícula l'alumne decidira no assistir al mateix, poden sol·licitar la devolució de les taxes del curs indicant la seua decisió de no assistir mitjançant correu electrònic enviat a la Secretaria del curs. Deurà emplenar, signar i presentar en la Secretaria del curs el següent imprès d'anul·lació de matrícula. A més, l'alumne que sol·licite la devolució, haurà de facilitar a la mateixa Secretaria copia del seu DNI per les dues cares, i la seua adreça postal. Pot consultar el procediment en la pàgina del Negociat d'Accés de la Universitat d'Alacant.

A més, l'alumne haurà de presentar l'imprès de sol·licitud de devolució de taxes degudament emplenat i el rebut de taxes original en el REGISTRE GENERAL DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT. Aquells alumnes que residisquen fóra de la província d'Alacant, poden presentar-ho en qualsevol oficina de correus i remetre-ho en sobre tancat a la següent adreça:

REGISTRE GENERAL

UNIVERSITAT D'ALACANT

Apt. de Correus 99

03080 - Alacant

Cal advertir que en el procediment de devolució de taxes intervenen diverses unitats de la Universitat d'Alacant i que la seua resolució pot tardar. Totes les preinscripcions realitzades i formalitzades amb posterioritat al dia 6 de gener de 2016, dimecres, per motius comptables, no es procedirà a la seua devolució -en el cas que se sol·licitara- fins que finalitze el període de matriculació del curs. Lamentem la incomoditat que açò puga ocasionar.

 

 

Ciència Política i de l'Administració


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3581

Fax: (+34) 96 590 3686

Facebook: https://www.facebook.com/gestionydireccionpublica?fref=ts

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464