Saltar apartados
 • UA
 • Dret Administratiu
 • Els principis de Transparència i bona .. el nou Procediment Administratiu Comú

Els principis de Transparència i bona Administració en el nou Procediment Administratiu Comú

ANÀLISI DE LES LLEIS 39 I 40 DE 2015

3 I 4 DE NOVEMBRE DEL 2016

Sala de Judicis de la Facultat de Dret

 

INTRODUCCIÓ

La recent entrada en vigor de les Lleis 39 i 40 de 2015 planteja una sèrie de reptes vinculats al bon funcionament de les Administracions i del procediment administratiu comú, sota el compliment dels principis de transparència, participació ciutadana, eficàcia, qualitat i responsabilitat, etc. En aquest Congrés qualificats especialistes en aquesta matèria analitzaran els canvis en el règim jurídic del nou procediment administratiu comú des de la perspectiva del servei a la ciutadania i la seua participació activa en la generació d'actes administratius i reglaments, tot açò sota el paraigua del principi de bona administració.

 

COMITÈ CIENTÍFIC
 • JUAN JOSÉ DIEZ SÁNCHEZ. Catedràtic de Dret Administratiu
 • RUBÉN MARTÍNEZ GUTIÉRREZ. Professor Contractat Doctor de Dret Administratiu
 • MARÍA TERESA CANTÓ LÓPEZ. Professora Titular de Dret Administratiu
 • MARÍA ALMODÓVAR IÑESTA. Professora Titular de Dret Administratiu

 

PROGRAMA

 

3 de novembre

 

 • 9,00 hores. Sessió Inaugural. Intervenen: D. Luis Alfonso Martínez Giner, Degà en Funcines de la Facultat de Dret i Representant de la Conselleria de transparència
 • 9,10 – 11,30 hores. Mesa Ponències 1. “La persona interesada y su participación en el procedimiento”. Modera: Dr. Rubén Martínez Gutiérrez (Professor de Dret Administratiu de la Universitat d'Alacant)
  • “El interesado y su participación en el procedimiento. La eliminación de barreras de la e-firma”. Intervé: D. Ignacio Alamillo Domingo (Soci – Director d'ASTREA i expert en signatura electrònica)
  • “Los registros de apoderamientos como mecanismos de participación ciudadana”. Intervenen: D. Juan José Díez Iglesias (Cap de Secció d'Administració electrònica, del Departament d'Administració Pública i Relacions Institucionals de la Diputació Foral de Bizkaia) y Dña. Mª del Carmen García Pinedo (Cap de Servei d'actuacions inspectores, del Departament d'Hisenda i Finances de la Diputació Foral de Bizkaia)
 • 10,30 – 11 hores. Comunicacions a la Mesa de Ponències
 • 11 – 11,30 hores. Debat
 • 11,30 – 12 hores. Descans
 • 12,00 – 14,00 hores. Mesa de Ponències 2. “El principio de participación ciudadana en la elaboración de reglamentos y normas en la Ley 39/2015”.
  • “La participación ciudadana en la elaboración de normas con carácter general”. Intervé: Dr. Manuel Fernández Salmerón (Prof. Titular de Dret Administratiu Universitat de Múrcia)
  • La participación ciudadana en la elaboración de las normas reglamentarias de planeamiento urbanístico”. Intervé: Dr. Martín Bassols Coma (Catedràtic de Dret Administratiu, Universitat d'Alcalá d'Henares). Pendent de confirmar
 • 13,30 – 14,00 hores. Comunicacions a la Mesa de Ponències  i debat
 • 14,00 – 17,00 hores Descanse / Menjar
 • 17,00 – 18.30 hores Mesa de Ponències 3. “Los principios de transparencia y responsabilidad y calidad al servicio de la ciudadanía”. Modera: Dra. María Almodóvar Iñesta (Professora Titular de Dret Administratiu de la Universitat d'Alacant)
  • “El principio de transparencia en las Leyes 39/2015 y 40/2015”. Intervé: Dr. Lorenzo Cotino Hueso (Professor Titular de Dret Constitucional (Acr. Catedràtic) Universitat de València)
  • El principio de responsabilidad como mecanismo de resarcimiento en materia de transparencia y participación electrónica"Intervé: D. José Miguel Beltrán Castellanos (Contractat – Investigador FPU – MEC de l'Àrea de Dret Administratiu de la Universitat d'Alacant)
 • 18,30 – 19 hores. Comunicacions a la Mesa de Ponències
 • 19,00 – 19,30 hores. Debat

 

 

4 de Novembre

 •  9,00 – 11,30 hores. Mesa de Ponències 4. “La aportación de los principios de interoperabilidad, seguridad y neutralidad tecnológica a la transparencia, participación y el mejor servicio a la ciudadanía”. Modera: Dña. Raquel Martí Signes (Directora de la UNED de Denia)
  • “Los principios de interoperabilidad y seguridad en el procedimiento”. Intervenen: D. Jorge Fondevila Antolín (Cap del Servei Jurídic de la Conselleria de Presidènciade Cantàbria)
  • “El principio de neutralidad tecnológica y su incidencia en la participación ciudadana”. Intervé: Dr. Andrés Boix Palop (Professor Titular de Dret Administratiu de la Universitat de València)
 • 10,30 – 11,00 hores. Comunicacions a la Mesa de Ponències
 • 11,00 – 11,30 hores. Debat
 • 11,30– 12,00 hores. Descans
 • 12,00 – 13,00 hrs. Mesa de ponències 5. “El principio de eficacia y la simplificación administrativa en las Leyes 39/2015 y 40/2015, y la mejora en el servicio a la ciudadanía”. Dr. Julián Valero Torrijos (Professor Titular de Dret Administratiu (Catedràtic Acr.) de la Universitat de Múrcia). Modera: Dra. Teresa Cantó López (Professora Titular de Dret Administratiu de la Universitat d'Alacant)
 • 13,00 – 13,30 hrs Comunicacions a la Mesa de Ponències
 • 13,30 - 14,30 hrs. Conferència de Clausura.  Dr. D. Ricardo García Macho (President del Consell de Transparència de la Comunitat Valenciana i Catedràtic de Dret Administratiu de la Unviersitat Jaume I).
 • 14,30 hrs. Clausura: Dr. Juan José Díez Sánchez (Catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat d'Alacant), Sra. Dña. Aitana Mas Mas, Directora General de Transparència Comunitat Valenciana i Sr. D. Manuel Palomar Sanz, Rector Universitat d'Alacant

 

 

 

NORMES PER A lA PRESENTACIÓ DE COMUNICACIONS
 • Extensió: Les comunicacions tindran una extensió mínima de 5 pàgines i màxima de 10, en format Word, lletra 12, interlineat 1,5.
 • Títol, autoria i taula de ponències a la qual es dirigeixen: En les comunicacions haurà de constar en primer terme la mesa a la qual es dirigeixen, el nom i identificació de la seua autora o autor, i el títol de la comunicació, així com un breu índex o descripció de continguts.
 • Acceptació i defensa pública: L'acceptació de comunicacions correspondrà al Comitè Científic, i la defensa pública serà per un màxim de 5 minuts després de la Mesa de Ponències a la qual es dirigisquen. L'acceptació de les comunicacions podrà donar dret a l'abonament de les despeses d'allotjament, i si escau, de desplaçament, en funció de la disponibilitat de fons del Conveni finançador subscrit entre la Universitat d'Alacant i la Direcció general de Transparència i Participació Ciutadana de la Generalitat Valenciana.
 • Data màxima de presentació: dia 31 d'octubre de 2016.

 

 

 

INSCRIPCIÓ
 • El cost de la matrícula és gratuït.
 • Aquest curs està obert al públic en general, la preinscripció es podrà realitzar mitjançant el següent formulari d'inscripció. El formulari estarà operatiu fins al dia 2 d'novembre de 2016 o fins ocupar la capacitat de la sala. Aquelles inscripcions que no tinguen degudament emplenats totes les dades que se sol·liciten no seran tingudes en compte.
 • Als alumnes participants se'ls farà lliurament d'un certificat d'assistència de 15 hores.

Secretaria del curs

 

 

Dret Administratiu


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3581

Fax: (+34) 96 590 3686

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464