Saltar apartados

XIV Curse Dones i Dret

XIV CURSE DONES I DRET

VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES

Reconeguts 3 crèdits ECTS. Convalidables com a crèdits de lliure elecció curricular
i com a crèdits optatius per a les estudis de grau

3, 4 i 5 MAIG DEL 2016
Facultat de Dret. Universitat d'Alacant

 

PRESENTACIÓ

L'objectiu principal del XIV CURSE DONES I DRET: VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES, és la difusió, a través de l'ensenyament, de la comprensió sobre el lloc en la societat, la condició i el poder de les dones en la construcció i evolució del Dret i, per tant, en la gènesi i desenvolupament de la democràcia, a fi de permetre l'anàlisi de les qüestions més problemàtiques que les diferències de sexe i gènere produeixen en l'àmbit jurídic, d'un costat, i, d'un altre, el plantejament de solucions en les actuals relacions d'igualtat de sexes concebudes pels vigents sistemes jurídic-polítics occidentals, fent especial referència a l'ordenament espanyol (el que inclou l'europeu i l'internacional), concretament a la Constitució i a les lleis específiques en matèria de violència de gènere i d'igualtat efectiva de dones i homes i una altra normativa afectada.

Al desembre de 2003, l'Assemblea General de l'ONU va ordenar que s'elaborara un estudi a fons sobre totes les formes i manifestacions de la violència contra la dona (rel.58/185) que posara en relleu la persistència i la inaceptabilidad de totes les formes de violència contra la dona en totes les parts del món.

Aquest estudi, presentat a l'Assemblea pel Secretari General a l'octubre de 2006 amb el títol Fi a la  violència contra la dona: fets, no paraules, constata que la violència contra la dona persisteix en tots els països del món com una violació generalitzada dels drets humans i és un dels obstacles principals per a aconseguir la igualtat de gènere.

El panorama general oferit és que, malgrat l'atenció cada vegada major que es presta als drets de les dones, hi ha hagut escassos progressos en la reducció de la violència contra les mateixes, i posa de manifest que aquesta violència és de caràcter mundial i sistemàtica i que està arrelada en els desequilibris de poder i la desigualtat estructural entre homes i dones, i és una forma discriminació contra les mateixes, doncs la violència contra la dona, “no era el resultat d'actes individuals de mala conducta realitzats a l'atzar, sinó que estava profundament arrelada en relacions estructurals de desigualtat entre les dones i els homes.... i el paper de la violència contra la dona, com a forma de discriminació i mecanisme per a perpetuar-la.”

Passats deu anys d'aqueix informe i malgrat les accions polítiques i normatives per a l'eradicació de la violència contra les dones, el seu “caràcter mundial i sistemàtic”, ens obliga a continuar amb l'anàlisi i denúncia d'aquesta realitat mitjançant aquest Curs que s'inicia amb l'anàlisi del marc conceptual i normatiu del dret a la igualtat i no discriminació i de la manifestació violenta de la desigualtat, per a analitzar després els àmbits de desigualtat i les diferents expressions de la violència de gènere, concloent amb l'anàlisi de l'eficàcia de la  L'1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere, en el marc també de les accions i  normativa internacional i estatal sobre la matèria.

 

 

 

 

 

 

COMITÈ CIENTÍFIC

 • Mar Esquembre Cerdà. Professora de Dret Constitucional de la Universitat d'Alacant. Presidenta de la Xarxa Feminista de Dret Constitucional.
 • Nilda Garay Montañez. Professora de Dret Constitucional de la Universitat d'Alacant.
 • Nieves Montesinos Sánchez. Professora de Dret Eclesiàstic de la Universitat d'Alacant.
 • Julia Sevilla Merino. Professora jubilada de Dret Constitucional de la Universitat de València. Presidenta Honorífica de la Xarxa Feminista de Dret Constitucional.
 • Asunción Ventura Franch, Professora de Dret Constitucional, Universitat Jaume I de Castelló.
 • Concepción Torres Díaz. Professora de Dret Constitucional de la Universitat d'Alacant. Vocal

 

COMITÈ ORGANITZADOR

 • Concepción Collado Mateo. Professora Jubilada de Dret Constitucional de la Universitat d'Alacant. Vocal
 • Mª Angeles Moraga. Professora de Dret Constitucional de la Universitat d'Alacant. Vocal
 • María Almodovar Iniesta. Professora de Dret Administratiu de la Universitat d'Alacant. Vocal

 

PROGRAMA

LLOC DE REALITZACIÓ: SALÓ DE GRAUS RECTOR RAMÓN MARTÍN MATEO

 • Pot consultar el programa ací.

 

AVALUACIÓ

 • Control d'assistència.
 • Presentació de treball: Resum global de tot el Curs, en format imprés amb una extensió mínima de tres folis i màxima de sis. Últim dia de presentació dels treballs: Dilluns, 31 de maig a les 14'00 hrs., lloc de presentació dels treballs: Secretaria del Departament en l'Àrea de Dret Constitucional.

 

MATRÍCULA

 

Convocatòria de beques-col·laboració:

Es convoquen dues beques per a recolzar en el desenvolupament del XIV CURSE DONES I DRET VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES. Poden consultar les bases ací.


Procediment de devolució de taxes:

Si una vegada realitzada la matriculació del curs i abonades les taxes de matrícula l'alumne decidira no assistir al mateix, poden sol·licitar la devolució de les taxes del curs indicant la seua decisió de no assistir mitjançant correu electrònic enviat a la Secretaria del curs. Deurà emplenar, signar i presentar en la Secretaria del curs el següent imprès d'anul·lació de matrícula, A més, l'alumne que sol·licite la devolució, haurà de facilitar a la mateixa Secretaria copia del seu DNI per les dues cares, i la seua adreça postal. Pot consultar el procediment en la pàgina del Negociat d'Accés de la Universitat d'Alacant.

A més, l'alumne haurà de presentar l'imprès de sol·licitud de devolució de taxes degudament emplenat i el rebut de taxes original en el REGISTRE GENERAL DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT. Aquells alumnes que residisquen fóra de la província d'Alacant, poden presentar-ho en qualsevol oficina de correus i remetre-ho en sobre tancat a la següent adreça:

REGISTRE GENERAL

UNIVERSITAT D'ALACANT

Apt. de Correus 99

03080 - Alacant

Cal advertir que en el procediment de devolució de taxes intervenen diverses unitats de la Universitat d'Alacant i que la seua resolució pot tardar. A més, no es començaran a tramitar les devolucions fins que no haja finalitzat el període de matrícula.

 

 

HORARIS  I AULA

 • El curs es realitzarà en el Saló de Graus Rector Ramón Martín Mateo de la Facultat de Dret, amb el següent horari: de 9 a 15 hrs i de 16 '30 a 21 hrs, durant els dies 3, 4 i 5 de maig de 2016.

 

PROGRAMES DEFINITIUS I MATERIALS

 • Programa Definitiu
 • Els materials del curs estaran disponibles en el Campus Virtual.
 • Els treballs es lliuren impresos. Veure apartat avaluació.

 

ORGANITZA:

  LOGO SEMINARI DONES I DRET  

LOGO FACULTEU

Àrea de Dret Constitucional

LOGO FACULTEU

 

   Facultat de Dret

 

COL·LABOREN:

 

 


 

 

        

 

Dret Constitucional


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 9497

Fax: (+34) 96 590 9496

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464