Saltar apartados

XV Curse Dones i Dret

XV CURSE DONES I DRET

PARITAT I DEMOCRÀCIA.

X ANIVERSARI DE LA LLEI ORGÀNICA 3/2007 D'IGUALTAT EFECTIVA DE DONES I HOMES

 

Reconeguts 3 crèdits ECTS. Convalidables com a crèdits de lliure elecció curricular
i com a crèdits optatius per a les estudis de grau

  7 i 8 DE MARÇ i 6 D'ABRIL DE 2017
Facultat de Dret. Universitat d'Alacant

 

PRESENTACIÓ

L'objectiu principal del XV CURSE DONES I DRET, és la difusió, a través de l'ensenyament, de la comprensió sobre el lloc en la societat, la condició i el poder de les dones en la construcció i evolució del Dret i, per tant, en la gènesi i desenvolupament de la democràcia, a fi de permetre l'anàlisi de les qüestions més problemàtiques que les diferències de sexe i gènere produeixen en l'àmbit jurídic, d'un costat, i, d'un altre, el plantejament de solucions en les actuals relacions d'igualtat de sexes concebudes pels vigents sistemes jurídic-polítics occidentals, fent especial referència a l'ordenament espanyol (el que inclou l'europeu i l'internacional), concretament a la Constitució i a les lleis específiques en matèria de violència de gènere i d'igualtat efectiva de dones i homes i una altra normativa afectada.

En el present Curs titulat “Paritat i Democràcia”, es fa una especial referència al X Aniversari de la Llei Orgànica 3/2007 per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes prenent com a punt de partida l'estudi del marc conceptual i normatiu de la Paritat. Posteriorment, s'analitza i es debat la paritat en tots els àmbits de la vida, per a concloure amb l'anàlisi dels avanços i reculades de la paritat i la democràcia en aquests deu anys de vigència de la Llei d'Igualtat Efectiva de Dones i Homes. 

 

PROGRAMA

LLOC DE REALITZACIÓ: SALÓ DE GRAUS RECTOR RAMÓN MARTÍN MATEO

  • Pot consultar el programa ací.

 

AVALUACIÓ

  • Control d'assistència.
  • Presentació de treball: Resum global de tot el Curs, en format imprès amb una extensió mínima de tres folis i màxima de sis. Últim dia de presentació dels treballs: dilluns, 10 d'abril a les 14'00 hores, lloc de presentació dels treballs: Secretaria del Departament en l'Àrea de Dret Constitucional.

 

MATRÍCULA

 

Convocatòria de beques-col·laboració:

Es convoquen dues beques per a recolzar en el desenvolupament del XV CURSE DONES I DRET. Poden consultar les bases ací.

 

Procediment de devolució de taxes:

Si una vegada realitzada la matriculació del curs i abonades les taxes de matrícula l'alumne decidira no assistir al mateix, poden sol·licitar la devolució de les taxes del curs indicant la seua decisió de no assistir mitjançant correu electrònic enviat a la Secretaria del curs. Deurà emplenar, signar i presentar en la Secretaria del curs el següent imprès d'anul·lació de matrícula, A més, l'alumne que sol·licite la devolució, haurà de facilitar a la mateixa Secretaria copia del seu DNI per les dues cares, i la seua adreça postal. Pot consultar el procediment en la pàgina del Negociat d'Accés de la Universitat d'Alacant.

A més, l'alumne haurà de presentar l'imprès de sol·licitud de devolució de taxes degudament emplenat i el rebut de taxes original en el REGISTRE GENERAL DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT. Aquells alumnes que residisquen fóra de la província d'Alacant, poden presentar-ho en qualsevol oficina de correus i remetre-ho en sobre tancat a la següent adreça:

REGISTRE GENERAL

UNIVERSITAT D'ALACANT

Apt. de Correus 99

03080 - Alacant


Cal advertir que en el procediment de devolució de taxes intervenen diverses unitats de la Universitat d'Alacant i que la seua resolució pot tardar. A més, no es començaran a tramitar les devolucions fins que no haja finalitzat el període de matrícula.

 

 

HORARIS  I AULA

  • El curs es realitzarà en el Saló de Graus Rector Ramón Martín Mateo de la Facultat de Dret, amb el següent horari: de 9 a 15 hores i de 16'30 a 21 hores, durant els dies 7 i 8 de març  i 6 d'abril del 2017.

 

PROGRAMES DEFINITIUS I MATERIALS

  • Programa Definitiu
  • Els materials del curs estaran disponibles en el Campus Virtual.
  • Els treballs es lliuren impresos. Veure apartat avaluació.

 

 

ORGANITZA:

  LOGO SEMINARI DONES I DRET                                          

              

                               

 

 

 

COL·LABOREN:

 

 

                                                                                                                     
 

 

 

 

        

 

Dret Constitucional


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 9497

Fax: (+34) 96 590 9496

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464